Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου Για Τη Συμμετοχή σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση Των Μετόχων Της ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Της 31ης Ιανουαρίου 2014

Μπορείτε να κατεβάσετε το έντυπο ΕΔΩ