Χρηματιστήριο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.)
Υπερκλάδος - Κλάδος Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά - Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά
Κατηγορία Αγοράς Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης
Συμμετοχή σε δείκτες  
Δραστηριότητα Εταιρία συμμετοχών
   
Τιμή εισαγωγής 4,70 €
Αριθμός Μετοχών 5.109
Τύπος Μετοχών Κοινές Ονομαστικές Μετοχές
Ονομαστική Αξία 70,00 €