Η Εταιρία ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι από την Δευτέρα,30 Σεπτεμβρίου 2013, η κα Γεωργία Βαρβαρήγου αναλαμβάνει τα καθήκοντα της Υπευθύνου Επενδυτικών Σχέσεων της εταιρίας στην θέση του κου Ευστάθιου Παπασωτηρίου. Σημείωση : Η παρούσα αποτελεί ρυθμιζόμενη πληροφορία σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και δημοσιοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και της απόφασης 1/434/3.7.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.