Γενικές Συνελεύσεις

Ημερομηνία

Γενικής Συνέλευσης

Προσκλήσεις Γενικών Συνελεύσεων
01/08/2019 Πρόσκληση σε Τ.Γ.Σ.
01/08/2019 Εντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου
27/07/2018 Πρόσκληση σε Τ.Γ.Σ.
27/07/2018 Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου
08/09/2017 Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
27/07/2017 Πρόσκληση σε Τ.Γ.Σ.
27/07/2017 Εντυπο Διορισμού Αντιπροσωπου σε Τ.Γ.Σ.
06/06/2016 Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου σε Τ.Γ.Σ.
06/06/2016 Πρόσκληση σε Τ.Γ.Σ.
26/05/2015 Πρόσκληση σε Τ.Γ.Σ.
26/05/2015 Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου σε Τ.Γ.Σ.
10/07/2014 Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
27/06/2014 Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
03/06/2014 Πρόσκληση σε Τ.Γ.Σ.
03/06/2014 Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου σε Τ.Γ.Σ.
14/02/2014 Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
04/01/2014 Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
19/12/2013 Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση
07/01/2014 Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου
16/09/2013 Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
02/09/2013 Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
31/07/2013 Πρόσκληση Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση
31/07/2013 Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου
30/04/2013 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
30/04/2013 Συγκρότηση Σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου
03/04/2013 Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
03/04/2013 Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου
07/06/2012 Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
20/06/2011 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
09/06/2011 Αριθμός Μετοχών Και Δικαιώματα Ψήφου
27/05/2011 Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
  Σχέδιο Προτεινόμενων Αποφάσεων Επί των Θεμάτων Της Ημερήσιας Διάταξης Της Τ.Γ.Σ.
  Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου