Αποτελέσματα 12μηνου 2014
pdfsm Στοιχεία και Πληροφορίες από 01/01/2014 έως 31/12/2014
pdfsm Οικονομικές Καταστάσεις της 31/12/2014
   

Αποτελέσματα 9μηνου 2014

pdfsm Στοιχεία και Πληροφορίες από 01/01/2014 έως 30/09/2014
pdfsm Οικονομικές Καταστάσεις της 30/09/2014
   

Αποτελέσματα 6μηνου 2014

pdfsm Στοιχεία και Πληροφορίες από 01/01/2014 έως 30/06/2014
pdfsm Οικονομικές καταστάσεις της 30/06/2014
   
Αποτελέσματα 3μηνου 2014
pdfsm Στοιχεία και Πληροφορίες από 01/01/2014 έως 31/03/2014
pdfsm Οικονομικές Καταστάσεις της 31/03/2014
   
   
   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ
pdfsm Οικονομικές Καταστάσεις της 31/12/2014

 

GORTYNIA SHIPPING SA
pdfsm Οικονομικές Καταστάσεις της 31/12/2014

 

NEDA INTERNATIONAL
pdfsm Οικονομικές Καταστάσεις της 31/12/2014

 

SHELTON SHIPPING & TRADING
pdfsm Οικονομικές Καταστάσεις της 31/12/2014
 
 
 
 ΣΑΝΥΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕΒΕ

 

pdfsm Στοιχεία και πληροφορίες της 31/12/2014
pdfsm Oικονομικές Καταστάσεις της 31/12/2014
   
   
 KOINOTHTA ΑΕΞΤΕ

 

pdfsm Στοιχεία και Πληροφορίες της 31/12/2014
pdfsm Οικονομικές Καταστάσεις της 31/12/2014