Αποτελέσματα 12μηνου 2013
pdfsm Στοιχεία και Πληροφορίες από 01/01/2013 έως και 31/12/2013
pdfsm Οικονομικές Καταστάσεις της 31/12/2013
   

Αποτελέσματα 9μηνου 2013

pdfsm Στοιχεία και Πληροφορίες από 01/01/2013 έως και 30/09/2013
pdfsm Οικονομικές Καταστάσεις της 30/09/2013
   

Αποτελέσματα 6μηνου 2013

pdfsm Στοιχεια και Πληροφορίες απο 01/01/2013 έως και 30/06/2013
pdfsm Οικονομικές Καταστάσεις της 30/06/2013
   

Αποτελέσματα 3μηνου 2013

pdfsm Στοιχεία και Πληροφορίες από 01/01/2013 έως 31/03/2013
pdfsm Οικονομικές Καταστάσεις της 31/03/2013
   
   

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ

ΣΑΝΥΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕΒΕ
pdfsm Στοιχεία και Πληροφορίες από 01/01/2013 έως 31/12/2013
pdfsm Οικονομικές Καταστάσεις της 31/12/2013

 

ARCADIA PROPERTIES SRL
pdfsm Οικονομικές Καταστάσεις της 31/12/2013

 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΕΞΤΕ
pdfsm Στοιχεία και Πληροφορίες από 01/01/2013 έως 31/12/2013
pdfsm Οικονομικές Καταστάσεις της 31/12/2013

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ
pdfsm Οικονομικές Καταστάσεις της 31/12/2013

 

NEDA INTERNATONAL
pdfsm Οικονομικές Καταστάσεις της 31/12/2013

 

GORTYNIA SHIPPING SA
pdfsm Οικονομικές Καταστάσεις της 31/12/2014

 

EXELIXI SHIPPING MANAGEMENT
pdfsm Οικονομικές Καταστάσεις της 31/12/2013

 

SHELTON SHIPPING & TRADING
pdfsm Οικονομικές Καταστάσεις της 31/12/2013