Η ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο κατά την συνεδρίασή του την 26/07/2012,συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
 
 -  Νικόλαος Παπαγεωργίου του Γεωργίου, Πρόεδρος Δ.Σ & Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
 -  Νικόλαος Παπαγεωργίου του Σταύρου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος
 -  Αλέκος Παπαγεωργίου του Νικολάου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.,εκτελεστικό μέλος
 -  Δημήτριος Ποδάρας του Τριανταφύλλου, εκτελεστικό μέλος
 -  Κωνσταντίνος Παναγιωτίδης του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 -  Λεωνίδας Καλογερόπουλος του Ανδρέα, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 -  Ελένη Παπαθεοφάνη του Ιωάννη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος