Η ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στα πλαίσια της επαναδιαπραγμάτευσης των όρων αποπληρωμής των τραπεζικών δανείων του Ομίλου, για την θυγατρική εταιρία GORTYNIA SHIPPING S.A. ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις με την Τράπεζα Πειραιώς για τον δανεισμό της και συγκεκριμένα, υπογράφτηκε η τροποποίηση των όρων του από 2008 δανείου ανεξόφλητου κεφαλαίου USD 14.590.000. Η Εταιρεία εκτιμάει ότι οι νέοι όροι του δανείου, οι οποίοι περιλαμβάνουν και περίοδο χάριτος για αποπληρωμή δόσεων μέχρι 20/11/2014, είναι τέτοιοι που με τα σημερινά δεδομένα είναι εφικτή η εξυπηρέτησή του.