Print

Διαδικασία γνωστοποίησης μεταβολών σημαντικών συμμετοχών 
Αρμόδια αρχή για την τήρηση των υποχρεώσεων πληροφόρησης των υπόχρεων προσώπων σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007 είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Επομένως, για πληροφορίες ή διευκρινήσεις για την τήρηση των υποχρεώσεων πληροφόρησης, τα υπόχρεα πρόσωπα μπορούν να ανατρέξουν στο διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

Οι ακόλουθες πληροφορίες παρατίθενται στα πλαίσια εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Εταιρίας, κατ’ εφαρμογή της Εγκυκλίου 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με σκοπό την διευκόλυνση των υπόχρεων προσώπων ως προς την υποβολή των γνωστοποιήσεων τους.  

Τα υπόχρεα πρόσωπα κατά την έννοια των άρθρων 9, 10 και 11 του Ν. 3556/2007 οφείλουν να προβαίνουν σε γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών επί των συμμετοχών τους στα δικαιώματα ψήφου της Εταιρίας, ταυτόχρονα προς την Εταιρία και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το συντομότερο δυνατό και το αργότερο εντός 3 ημερών διαπραγμάτευσης από την ημερομηνία που δημιουργήθηκε η σχετική υποχρέωση ενημέρωσης. 
Η ενημέρωση τόσο της Εταιρίας όσο και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς πραγματοποιείται με την υποβολή ειδικού εντύπου γνωστοποίησης υπόδειγμα του οποίου βρίσκεται αναρτημένο στο διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Το έντυπο γνωστοποίησης θα πρέπει να είναι ορθώς συμπληρωμένο σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται σε αυτό και νόμιμα υπογεγραμμένο, δηλαδή υπογεγραμμένο είτε από το ίδιο υπόχρεο πρόσωπο είτε από πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο.
Το έντυπο γνωστοποίησης νόμιμα υπογεγραμμένο μαζί με τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα υποβάλλονται ως εξής:

 

Η υποβολή προς στην TROPEA HOLDING SA απευθύνεται στην «Υπηρεσία Εταιρικών ανακοινώσεων» με την ένδειξη «Γνωστοποίηση Σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007».  Η υποβολή γίνεται μέσω :