ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 
ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΟΜΑ %
 
Μεταπτυχιακό 1 12%
 
Ανωτάτη-Ανώτερη Εκπαίδευση 5 60%
 
Μέση Εκπαίδευση 2 22%
 
ΣΥΝΟΛΟ 8 100%