ΟΜΙΛΟΣ 31/12/2012

ΚΛΑΔΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

TΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ

ΜΗΤΡΙΚΗ

ΚΛΑΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΣΑΝΥΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕΒΕ

100%

ΚΛΑΔΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

SHELTON SHIPPING & TRADING CORPORATION

EXELIXI SHPPING MANAGEMENT LIMITED

GORTYNIA SHIPPING SA

NEDA INTERNATIONAL SA

88,49%

93,14%

65,20%

74,51%

ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

93,14%

ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΕΞΤΕ

ARCADIAN PROPERTIES

 

100%

100%

ΔΙΑΚΟΠΕΙΣΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ARCADIA ABEE

ARCADIA AUDIOVISUAL AE

STUDIO ALPHA ARCADIA

91,89%

91,68%

45,03%

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

NORΤEC MULTIMEDIA SA

NORTEC EURASIA SA

AMACON EQI AE

ΑΜΑΚΟΝ ΚΕΚ

40,00%

36,00%

25,25%

35,00%