Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, έχει ως εξής :

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΘΕΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ.

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Νικόλαος Γ. Παπαγεωργίου

Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος

Εκτελεστικό Μέλος

Νικόλαος Στ. Παπαγεωργίου

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Αλέκος Ν. Παπαγεωργίου

Μέλος

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Λεωνίδας Α. Καλογερόπουλος

Ανεξάρτητο Μέλος

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ελένη Ι. Παπαθεοφάνη

Ανεξάρτητο Μέλος

Μη Εκτελεστικό Μέλος

 

Βιογραφικά Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Νικόλαος Γ. Παπαγεωργίου
Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος
Είναι απόφοιτος του Αμερικάνικου Κολεγίου και έχει σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων. Η παρουσία του στη διοικητική δομή της εταιρείας αρχίζει το 1986 έχοντας την ευθύνη για την ανάπτυξη συστημάτων διοικητικής πληροφόρησης και μηχανοργάνωσης. Από το 1998 συμμετέχει σε Δ.Σ. των εταιρειών του Ομίλου και έχει αναλάβει τον τομέα αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας. 

Νικόλαος Στ. Παπαγεωργίου
Αντιπρόεδρος Δ.Σ./ Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ολοκλήρωσε τις πανεπιστημιακές οικονομικές σπουδές του και από το 1980 έχει αναλάβει διάφορες διοικητικές θέσεις στη SANYO HELLAS και σε άλλες εταιρείες της οικογένειας Παπαγεωργίου. Επίσης, ήταν υπεύθυνος ανάπτυξης του εμπορικού τομέα του Ομίλου. Από το 1998 έχει αυξημένες αρμοδιότητες που περιλαμβάνουν την οργανωτική δομή και τον επιχειρηματικό σχεδιασμό και συμμετέχει σε Δ.Σ. των εταιρειών του Ομίλου.

Αλέκος Ν. Παπαγεωργίου
Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ξεκίνησε την εμπορική του καριέρα από τα τέλη της δεκαετίας του ’50.  Ίδρυσε μαζί με τα αδέλφια του την
SANYO ΕΛΛΑΣ και συνέβαλε αποφασιστικά στη λειτουργική αποτελεσματικότητα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εταιρείας.  Ήταν υπεύθυνος για την διεύρυνση των εργασιών της εταιρείας στον τομέα της κινητής τηλεφωνίας.

Λεωνίδας Α. Καλογερόπουλος
Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Ελένη Ι. Παπαθεοφάνη
Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.