ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ : Οικονομικό ημερολόγιο

Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2 & 4.1.4.3.1 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ, ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2015:

    · Ανακοίνωση αποτελεσμάτων έτους 2014: Τρίτη 31 Μαρτίου 2015
    · Δημοσίευση αποτελεσμάτων έτους 2014: Τρίτη 31 Μαρτίου 2015 καθώς και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.trh.gr). 
    · Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Α’ τριμήνου 2015: Πέμπτη 28 Μαΐου 2015
    · Δημοσίευση αποτελεσμάτων Α’ τριμήνου 2015: Παρασκευή 29 Μαΐου 2015
    · Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση: Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015
    · Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εξαμήνου 2015: Παρασκευή 28 Αυγούστου 2015 
    · Δημοσίευση αποτελεσμάτων εξαμήνου 2015: Δευτέρα 31 Αυγούστου 2015
    · Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εννεάμηνου 2015: Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015
    · Δημοσίευση αποτελεσμάτων εννεάμηνου 2015: Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015

Επίσης η εταιρεία μας σας ενημερώνει, ότι δεν προταθεί μέρισμα.

(*) Η ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.