Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2 & 4.1.4.3.1 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ, ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2014:
• Ανακοίνωση αποτελεσμάτων  έτους 2013:Δευτέρα  31 Μαρτίου 2014
• Δημοσίευση αποτελεσμάτων έτους 2013:Δευτέρα 31 Μαρτίου 2014 καθώς και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.trh.gr).
• Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση: Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014
• Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Α’ τριμήνου 2014: Πέμπτη 29 Μαΐου 2014
• Δημοσίευση αποτελεσμάτων Α’ τριμήνου 2014:  Παρασκευή 30 Μαΐου 2014
• Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εξαμήνου 2014: Πέμπτη  28 Αυγούστου 2014
• Δημοσίευση αποτελεσμάτων εξαμήνου 2014:Παρασκευή 29 Αυγούστου 2014
• Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εννεάμηνου 2014: Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014
• Δημοσίευση αποτελεσμάτων εννεάμηνου 2014: Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2014
(*) Η ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.