Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2 & 4.1.4.3.1 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ, ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2013:
• Ανακοίνωση αποτελεσμάτων έτους 2012: Πέμπτη 28 Μαρτίου 2013
• Δημοσίευση αποτελεσμάτων έτους 2012: Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013 (μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης) καθώς και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.shh.gr).
• Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Α’ τριμήνου 2013: Πέμπτη 30 Μαΐου 2013
• Δημοσίευση αποτελεσμάτων Α’ τριμήνου 2013: Παρασκευή 31 Μαΐου 2013
• Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση: Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013
• Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εξαμήνου 2013: Πέμπτη  29 Αυγούστου 2013
• Δημοσίευση αποτελεσμάτων εξαμήνου 2013: Παρασκευή 30 Αυγούστου 2013
• Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εννεάμηνου 2013: Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2013
• Δημοσίευση αποτελεσμάτων εννεάμηνου 2013: Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013
(*) Η ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.