ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ : Οικονομικό ημερολόγιο

Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2 & 4.1.4.3.1 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ, ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2012:
• Ανακοίνωση αποτελεσμάτων έτους 2011: Πέμπτη 29 Μαρτίου 2012
• Δημοσίευση αποτελεσμάτων έτους 2011: Παρασκευή 30 Μαρτίου 2012 (μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης) καθώς και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.shh.gr).
• Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση: Δευτέρα 11 Ιουνίου 2012
• Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Α’ τριμήνου 2012: Τετάρτη 30 Μαΐου 2012
• Δημοσίευση αποτελεσμάτων Α’ τριμήνου 2012: Πέμπτη 31 Μαΐου 2012
• Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εξαμήνου 2012: Πέμπτη  30 Αυγούστου 2012
• Δημοσίευση αποτελεσμάτων εξαμήνου 2012: Παρασκευή 31 Αυγούστου 2012
• Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εννεάμηνου 2012: Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2012
• Δημοσίευση αποτελεσμάτων εννεάμηνου 2012: Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2012
(*) Η ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.