ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ : Οικονομικό ημερολόγιο

Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2 & 4.1.4.3.1 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ, ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2018:

  • Ανακοίνωση αποτελεσμάτων έτους 2017: Πέμπτη 26 Απριλίου 2018
  • Δημοσίευση αποτελεσμάτων έτους 2017:  Παρασκευή 27 Απριλίου 2018 καθώς και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.trh.gr).
  • Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση: Παρασκευή 07 Σεπτεμβρίου 2018
  • Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εξαμήνου 2018: Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018
  • Δημοσίευση αποτελεσμάτων εξαμήνου 2018: Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018

Επίσης η εταιρεία μας σας ενημερώνει ότι δεν θα προταθεί μέρισμα.

(*) Η ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.