ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ : Οικονομικό ημερολόγιο

Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2 & 4.1.4.3.1 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ, ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2017:

  • Ανακοίνωση αποτελεσμάτων έτους 2016: Πέμπτη 27 Απριλίου 2017
  • Δημοσίευση αποτελεσμάτων έτους 2016: Παρασκευή 28 Απριλίου 2017 καθώς και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.trh.gr).
  • Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση: Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017

Επίσης η εταιρεία μας σας ενημερώνει ότι δεν θα προταθεί μέρισμα.

(*) Η ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.